Downcycling, recycling og upcycling - Christina Neubert
Uncategorized

Downcycling, recycling og upcycling

Hvorfor genbruge?

Vi har i dag et kæmpe stort forbrug, som desværre medfører meget affald og et alt for stort forbrug af jordens ressourcer. Det er rigtig skidt for vores jord og har en del af ansvaret for vores klimaforandringer. Derfor er det en god ide at forholde os til vores forbrug og særligt til de produkter som ikke har et naturligt produktionsforløb. Det er fx smart at genbruge! I genbrugsbutikkerne har de mange værdifulde materialer, som er værd at genbruge, man kan bruge mange af disse materialer i nye sammenhænge, da de ikke kan sælges som de er pga. huller, slitage osv. Men det er ikke bare råmaterialerne, der gør det værdifuldt at genbruge. Der er også miljøhensyn at tage, da det kræver mange flere ressourcer, både energi, vand og råmaterialer at producere nyt helt fra bunden, i forhold til at genanvende allerede forarbejdede materialer.

Der findes tre begreber når man taler om genbrug – Downcycling, recycling og upcycling.

Downcycling vil sige, at man forringer råmaterialerne ved f.eks. sammensmeltning af plastflasker med andet plastmateriale og laver et nyt produkt af det, som til sidst smides ud.

REcycling, her er tanken at et produkt bliver til det samme produkt igen, som for eksempel flasker, der sorteres, smeltes og bliver til flasker igen.

Upcycling kalder man den proces, hvor man tager et produkt med en kort levetid (fx emballage) og anvender det til et produkt med en længere levetid (fx. et møbel). Upcycling er derfor ofte kendetegnet ved mindre forarbejdning, opskalering af produktets levetid og med mulighed for at indgå i reelle genbrugsforløb igen bagefter.

 

Relateret indhold