Degrowth - Christina Neubert
Uncategorized

Degrowth

 

I øjeblikket har jeg mit fokus på Degrowth og ikke forbrug. Det er faktisk mere udfordrende at efterleve, end jeg lige umiddelbart tænkte. Jeg synes godt det kan være svært ikke at falde i forbrugsfælden og det er på trods af, at jeg ikke normalt synes, at jeg køber særlig meget. Men går jeg et dybere lag ned med hensyn til forbrugstanken, så kan jeg godt se, at der er lang vej endnu hvis jeg gerne vil sætte minus eller meget lidt co2 aftryk. Uden at kaste hele ansvaret fra mig, vil jeg så sige, at jeg føler dog, at jeg som vesterlænding fra barnsben, er blevet påvirket til at forbruge gennem det samfund, jeg er vokset op i. Der er så mange ting i  vores omgivelser, der lokker os og indoktrinere os. Reklamer køre overalt i samfundet som en usynlig larm, på de sociale medier, i tv, i radio og på busser osv.

Det hidtil økonomiske og sociale paradigme er hurtigere, højere og fremad og bygger på en stimuleret konkurrence mennesker imellem. Lige nu ødelægger vores økonomi det naturlige grundlag for livet. Degrowth tankegangen mener at menneskeheden er nød til at forstå sig selv som en del af planetens økologiske system. I for lang tid har teknologien og økonomien været sat før mennesket, og det er tid til et paradigmeskift. Degrowth eller “la décroissance” betyder det modsatte af vækst, når det kommer til vores produktion og ressource forbrug. Det kan være svært at forestille sig, at fortsat økonomisk vækst er foreneligt med en bæredygtig udvikling, hvis et højere produktionsniveau medfører et højere forbrug af naturresurser og større forurening.

Jeg synes godt indimellem, at det kan være svært at finde en balance både i mit eget liv, og her på bloggen i forhold til at være forbruger. Da jeg selvfølgelig gerne vil advokere for de bæredygtige produkter, skriver jeg jo også gerne om dem. Det er jo langt bedre at købe noget, som har en bæredygtig produktion, og som sætter færre co2 aftryk. Men i virkeligheden er det jo også forbrug, og når jeg skriver om et produkt, sender det også tankerne hen imod at forbruge. Men hvad skriver man lige om, når det ikke skal handle om forbrug? Det er jo egentlig et lidt absurd spørgsmål ikke, når nu man har en “modeblog”? De fleste af os har et arbejde, som betaler os med penge. Pengene kan vi så bruge på at forbruge, når vi har fritid. Det er det system vi kender. Hvis vi så skal have et nyt system, hvordan skal det nye system så være? Der er egentlig allerede begyndt at komme nogle svar på det, f.eks. sådan noget som deleøkonomi, genbrug, grøn energi og snak om nedsat arbejdstid. Men meget er stadig kun snak og vi forbruger stadig rigtig meget.. Vi er efterhånden mere end 7 milliarder på jorden, og vi bliver kun flere, derfor forbruger vi også hele tiden mere. Vi bør forbruge mindre – meget mindre og hvis vi endelig skal forbruge, bør vi kun købe noget, som ikke har efterladt nogle ødelæggende fodspor på planeten.

Jeg har lavet en lille liste over 4 fælder, som hurtigt kan sætte forbruget i gang hos de fleste. Måske kan du også genkende dem, og har lyst til ligesom mig at styre uden om dem.

 

  1. Kedsomhedsfælden: Lad bare dagen gå langsomt, du skal nok nå til livets ende før eller siden! Find ud af hvad der gør dig virkelig glad, og dyrk nogle gode interesser. Det kan være godt at være med i nogle fællesskaber af en art. Dyrk dine kreative sider. Bliv dus med naturen. Lav god og langsom mad som italienerne. ( du behøver ikke shoppe for at have det sjovt )
  2. Reklamefælden: Luk øjnene.. Nej det kan man jo ikke :) Man kan i hvert fald starte med at lade være med at se tv og film med reklamer, hvis jeg vil se en film så lejer jeg den. Jeg har også afmeldt trykte reklamer med posten og der er sikkert også mere man kan gøre for at undgå reklamer. ( du behøver ikke shoppe, fordi andre fortæller dig det )
  3. Selvværdsfælden: Hvorfor ikke tro på at det tøj som appelerer til dig, er det som du ser bedst ud i. Lad være med at lade dig diktere af hvad modebladene fortæller dig du skal gå i, eller hvor ualmindelig marver du skal være for at være flot! Mind dig selv om at du er smuk som du er, hver dag! ( Du behøver ikke shoppe for at få det bedre med dig selv )
  4. Stressfælden: Find ud af om du egentlig er stresset – om du måske arbejder for meget eller om du har for mange ting at tage dig af i dit liv, som i virkeligheden ikke giver mening nok for dig. Når man stresser, så har man en tendens til at spise usundt, og det samme sker lidt med forbrug. Man trøster sig selv lidt med at købe mere, for det føles godt. ( du behøver ikke shoppe for at belønne dig selv )

 

The so far economic and social paradigm is faster, higher and forward, and is based on stimulated competition between people. Right now, our economy is destroying the natural basis of life. Degrowth mindset believes that humanity needs to understand itself as part of the planet’s ecological system. For too long, technology and economics have been put before humanity and now it is time for a paradigm shift. Degrowth or “la décroissance” means the opposite of growth when it comes to our production and resource consumption. It can be hard to imagine that continued economic growth is compatible with sustainable development, if a higher production level leads to higher consumption of natural resources and greater pollution.

I sometimes think it’s hard to find my own balance as a consumer. Since, of course, I would like to advocate the sustainable products, as it is far better to buy something that has sustainable production and puts less co2 impressions. But in reality, those kind of post about sustainable clothes, is also about consumption and makes you think of consumption. But what do you write about when it’s not should be about consumption? It’s really a absurd question when you have a “fashion blog” huh? Most of us have a job that’s pay us with money. We can then use them to consume, when we are off from work. It is the system we know. But if we need a new system, how should the new system be? There are som answers already for example, sharing economics, recycling, green energy, and we are also talking about reduced working hours. But we still consume a lot. We are now more than 7 billion on earth, and we become only more, so we are constantly consuming more. We should consume less – much less and if we finally should consume, we should only buy something that has not left any devastating footsteps on the planet.

 

 

 

Relateret indhold